Zapraszamy na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Stowarzyszenia Rowerowego CykloOpole.

Termin: 22 września 2021,  godz. 18:30

Miejsce zebrania: Restauracja „Pod Kasztanami”, Opole – Grudzice ul. Strzelecka 68

Program zebrania:

  1. Sprawozdanie Zarządu z pracy za rok 2019-2020
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019-2020
  3. Wybory Zarządu Stowarzyszenia na lata 2021-2025
  4. Dyskusja, wnioski.

Prawo czynnego udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia maja wyłącznie członkowie posiadający uregulowane składki członkowskie za rok 2021.

Prosimy o niezawodne przybycie.