W ramach „CykloOpola” działają dwie sekcje kolarskie:

Sekcja Szosowa
koordynator: Rafał Kochanowski

Sekcja MTB
koordynator: Jarosław Zimnal

Oficjalnym członkiem danej sekcji może zostać każdy członek zwyczajny SR „CykloOpole” (czyli każdy  kto złożył deklarację członkowską oraz wniósł opłatę członkowską).
W treningach sekcji mogą uczestniczyć osoby towarzyszące nie będące członkami zwyczajnymi stowarzyszenia, które są pełnoletnie i posiadają ważne ubezpieczenia OC oraz NW.

Sekcja Szosowa oraz MTB mają swoje reprezentacje, startujące regularnie w zawodach.