Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rowerowego CykloOpole.

Termin: 21 wrzesień 2022,  godz. 18:00

Miejsce zebrania: Restauracja „Pod Kasztanami”, Opole – Grudzice ul. Strzelecka 68

Program zebrania:

1. Sprawozdanie Zarządu z pracy za rok 2021

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021

3. Dyskusja, wnioski.

Prawo czynnego udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia maja wyłącznie członkowie posiadający uregulowane składki członkowskie za rok 2022.

Prosimy o niezawodne przybycie.