Stowarzyszenie Rowerowe CykloOpole
ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 29
45-594 Opole

e-mail: cykloopole@wp.pl
 
REGON: 365843827
NIP: 7543131856
KRS: 0000646071
 
Numer rachunku bankowego: 89 1930 1028 2240 0270 0351 0001