Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rowerowego CykloOpole.
Termin: 26 czerwiec 2019,  godz. 18:30
Miejsce zebrania: Restauracja „Pod Kasztanami”, Opole – Grudzice ul. Strzelecka 68
 
Program zebrania:
1. Sprawozdanie Zarządu z pracy za rok 2018
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018
3. Dyskusja, wnioski.
 
Prawo czynnego udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia maja wyłącznie członkowie posiadający uregulowane składki członkowskie za rok 2019.
 
Prosimy o niezawodne przybycie.